HEM

Bg 507-7193

Våra bin, humlor och andra pollinerande insekter håller på att dö. Din hjälp är viktig. Tack!

BINA – våra livsnödvändiga vänner

Bin surrar inte enbart runt så där sommaraktigt kring vackra blommor, ger oss honung, sticks ibland och bara FINNS som en självklar del av vår svenska natur.
Nej, bina är mycket viktigare än så. Faktum är att bina förser oss människor med en tredjedel av vår mat. De pollinerar blommor som ger oss frukt, bär, grönsaker, baljväxter och kryddor, och även blommor som blir till foder åt de köttdjur vi äter.
Många av de växter som bina pollinerar renar dessutom våra vatten och marker.

Men nu hotas både våra vilda och tama bin av miljöförstöringen. Giftbesprutningen av åkrar och skogar skadar bina både på kort och lång sikt. Direkt genom att gifterna dödar eller försvagar bina, indirekt genom att gifterna även dödar de blommor som bina får sin nektar ifrån. Dessutom minskar ständigt de blommande ängsarealerna i landet.
I USA används begreppet Colony Collapse Disorder (CCD), och där har bin i 10 miljoner bisamhällen dött de senaste åren. I Sichuanprovinsen i Kina är bina helt försvunna, och i södra Tyskland dog 60% av de odlade bina för några år sedan. Även i Sverige minskar antalet bisamhällen i skrämmande takt. Och det handlar naturligtvis inte endast om bina eller vår mat, utan även om den biologiska mångfalden. Majoriteten av fanerogamerna, de växter som blommar och sätter frö, måste pollineras för att kunna föröka sig.

 

KORT OM BIBANKEN

bi lila blomma kennethBiBANKEN är en ideell förening som startats i syfte att samla in pengar från företag, stiftelser och privatpersoner.
För pengarna införskaffas biodlings-utrustning som sedan delas ut till Wannabees, människor som vill starta biodlingar men som inte har råd att skaffa all den utrustning som krävs.
Du kan antingen donera ett valfritt bidragsbelopp till BiBANKEN, eller ansöka om stöd för att kunna starta en egen biodling, på egen hand eller tillsammans med några vänner som vill hjälpas åt. Du kan också hjälpa bin och andra pollinerande insekter genom medvetna val i din vardag. Läs mer om det under fliken DONERA.
Vilket du än väljer så gör du en viktig insats för planeten och för oss människor som lever på den.

JAG VILL GE ETT BI-DRAG
JAG VILL ANSÖKA OM ETT STARTSTÖD